fbpx
X
October 19, 2022

نامه همبستگی برای حمایت از اعتراضات ایران

Click here to read this in English.

به عنوان سازمان‌های مدنی آمریکایی متعهد به حقوق زنان و عدالت در سراسر جهان، ما در همبستگی با مردم شجاع ایران، زنان و دختران ایرانی، که برای حقوق اولیه خود اعتراض می‌کنند، می‌ایستیم و نقض ظالمانه، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را به شدت محکوم می‌کنیم. حکومت ایران به دنبال ساکت کردن خواسته‌های بحق مردم است

از زمان کشته شدن مهسا امینی ۲۲ ساله به دست گشت ارشاد، معترضان ایرانی شجاعانه برای پایان دادن به قوانین حجاب اجباری در کشور و نظام گسترده‌ سرکوب تظاهرات کرده‌اند. حقوق زنان محور این اعتراضات به رهبری جوانان بوده است: تقویت صدای ایرانیان در این لحظه بسیار مهم حیاتی است. آنها به دلیل نارضایتی‌های عمیق که ریشه آن به هسته سخت قدرت برمی‌گردد، قدرتی که در خدمت به مردم خود ناکام بوده به خیابان‌ها آمده‌اند. به همین دلیل است که این اعتراضات سراسر ایران را درنوردیده است. این بی‌عدالتی با واکنش قهرآمیز دولت به اعتراضات که با قطع اینترنت و خشونت وحشیانه نیروهای امنیتی از جمله ضرب و شتم، دستگیری دسته جمعی و اعمال زور مرگبار مواجه شده تشدید می‌شود. بیش از دویست نفر کشته شده‌اند – و این تعداد احتمالاً بیشتر می‌شود – و هزاران نفر به دلیل ابراز مطالبات و امیدهای خود برای آینده‌ای بهتر دستگیر شده‌اند

ما قاطعانه از خواسته‌ها و شعارهای مردم ایران مبنی بر «زن، زندگی، آزادی» حمایت می‌کنیم، دهه‌ها ظلم و ستم توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که خشونت ظالمانه خود را علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز متوقف کنند، همه زندانیان سیاسی-عقیدتی را آزاد کنند و به ندای بحق مردم ایران برای تغییر گوش فرا دهند

Back to top